Telefoonnummer

06-30284410

E-mail

info@reizendgeluk.nl

Openingstijden

Vakantie tot 12-08-24

Mijn coachingdiensten bieden een directe/confronterende mogelijkheid voor zelfreflectie, onder andere voor leiders die aanzienlijke verantwoordelijkheden dragen. De focus van mijn coaching ligt op de bevordering van leiderschapsontwikkeling en groei. Ik fungeer als gids en facilitator, waarbij ik inzicht verschaf in zowel jouw handelingen als die van anderen, variërend van gedachten en gevoelens tot concrete daden.

Het coachingtraject beslaat doorgaans een periode van zes maanden tot twee jaar. Deze langdurige begeleiding is bewust gekozen, omdat het de mogelijkheid biedt voor een wezenlijke (innerlijke) verandering op het gebied van krachtig leiderschap.

Coaching is bedoeld voor leiders in organisaties, die, ondanks hun inspirerende rolmodellenstatus, worden geconfronteerd met de inherente risico’s van leiderschap. Fouten maken is menselijk, en juist in deze tijd, waar leiderschap gepaard gaat met moed en verantwoordelijkheid, is het van essentieel belang om kritisch te reflecteren op gedrag, emoties en zelfkennis te ontwikkelen. Bewustwording vormt hierbij het startpunt, vooral in situaties waarin leiders minder feedback ontvangen van hun directe omgeving.

Wat biedt mijn coaching?

De coaching is gericht op ervaren leiders op solistische posities met aanzienlijke verantwoordelijkheden. Het is tevens geschikt voor opkomende leiders die willen leren hoe ze hun positie effectief kunnen innemen en vanuit intuïtie willen leiden. In een snel veranderende wereld biedt mijn coaching een kans voor reflectie om staande te blijven. De uitdagingen waar leiders mee worden geconfronteerd, omvatten onder andere de koers van de organisatie, interpersoonlijke problemen met directieleden, managers of toezichthouders, het omgaan met stress, het behouden van de balans tussen werk en privé, energiemanagement, verlies van controle over de eigen situatie, verminderde effectiviteit, en de dreiging van ontslag.

Martin